Отговорната институция за изпълнението на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарството (НП) 2011-2013 и Работен план на България за периода 2017-2019 (РП) е Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Координацията по изпълнението на НП и РП се осъществява от националния кореспондент – г-жа Симона Ничева.

Всички технически и социално-икономически данни за флота, аквакултурните стопанства и преработвателния сектор се събират от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Агенцията също така отговаря за обработката на данните и предоставянето им на крайните потребители, както и за ИТ поддръжката на базата данни и уебсайта по програмата DCF.

Биологичните данни, които се събират, чрез вземане на проби от разтоварванията от риболовните кораби и осъществяването на научните изследванияв в открити води, се извършват от научните институти, които са партньори на агенцията по Програмата за събиране наданни.