Тази уеб страница е предназначена да информира Европейската Комисия и заинтересованите страни по изпълнението на Програмата за събиране на данни в България.

В същото време се изпълняват изискванията на чл. Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) 665/2008 на Комисията: „Всяка държава-членка има един централен уеб сайт, служещ като информационен център за цялата информация, свързана с Програмата за събиране на данни съгласно Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета. Сайтът е достъпен за всички участници, участващи в Националната програма за събиране на данни. „