Дънно трално изследване през пролетния сезон на 2018 г.
Дънно трално изследване през есенния сезон на 2018 г.

Пелагично трално изследване през пролетния сезон на 2018 г.
Пелагично трално изследване през есенния сезон на 2018 г.

Биологичен мониторинг на разтоварванията на калкан през второто тримесечие на 2018 г.
Биологичен мониторинг на разтоварванията на калкан през третото тримесечие на 2018 г.
Биологичен мониторинг на разтоварванията на калкан през четвъртото тримесечие на 2018 г.

Биологичен мониторинг на разтоварванията на пелагични видове през 2018 г.

Биологичен мониторинг на разтоварванията на рапан през второто тримесечие на 2018 г.
Биологичен мониторинг на разтоварванията на рапан през третото и четвъртото тримесечие на 2018 г.

Научно изследване за оценка на улова, изхвърлянията и разтоварванията и събиране на биологични проби, чрез наблюдатели на борда на риболовни кораби през 2018 г.