Долно трално изследване през пролетния сезон на 2020 г.
Долно трално изследване през есенния сезон на 2020 г.

Пелагично трално изследване през пролетния сезон на 2020 г.
Пелагично трално изследване през есенния сезон на 2020 г.

Биологичен мониторинг на разтоварванията на калкан през 2020 г.

Биологичен мониторинг на разтоварванията на пелагични видове през първото и второто тримесечие на 2020 г.
Биологичен мониторинг на разтоварванията на пелагични видове през 2020 г.

Биологичен мониторинг на разтоварванията на рапан през първото и второто тримесечие на 2020 г.
Биологичен мониторинг на разтоварванията на рапан през третото и четвъртото тримесечие на 2020 г.

Научно изследване за оценка на улова, изхвърлянията и разтоварванията и събиране на биологични проби, чрез наблюдатели на борда на риболовни кораби през 2020 г.