Доклади от изследвания на море и биологичен мониторинг

Доклади от 2022 година

Доклади от 2021 година

Доклади от 2020 година

Доклади от 2019 година

Доклади от 2018 година

Доклади от 2017 година

Райков В., Янкова М., Иванова П., Стефанова К., Стефанова Е., Траянова А. Пелагично изследване, в българската морска част, декември 2015. Технически отчет, 2016.

Райков В., Янкова М., Иванова П., Траянова А., Бекова Р., Джембекова Н., Вълчева Н., Дечев Д., 2017. Биологичен мoниторинг от разтоварванията на важни промишлени видове риба. Технически отчет, 2017.

Райков В., Янкова М., Иванова П., Траянова А., Михнева В., Димитров Д., Коцев И., Джембекова Н., Бекова Р., Вълчева Н., 2016. Пелагично изследване, 2016 Българска ИИЗ. Технически отчет, 2017.

Biological monitoring of sprat (Sprattus sprattus),Horse macherel (Trachurus mediterraneus ponticus), red mullet (Mullus barbatus), Anchovy (Engraulis encarsicolus) Bluefish (Pomatomus saltatrix), Whiting (Merlangius merlangus) Picked dogfish (Squalus acanthias) landings

Prof. Tania Hubenova, PhD, Prof. Angel Zaikov, PhD, Prof. Liliana Hadjinikolova, DSc., Assis.Prof. Angelina Ivanova, PhD, Assis.Prof. Maria Gevezova, PhD, Assis.Prof. Georgi Rusenov. “Biological monitoring of turbot (psetta maxima l.) Landings at the bulgarian black sea shore in december 2015 “, 20pp

Agricultural Academy, Sofia, Institute of Fisheries and Aquaculture, Plovdiv “Biological monitoring of turbot (scophthalmus maximus) landings at the bulgarian black sea during spring – summer season 2016”, 24pp<

Agricultural Academy, Sofia, Institute of Fisheries and Aquaculture, Plovdiv “Biological monitoring of turbot (scophthalmus maximus) landings at the bulgarian black sea during autumn-winter season 2016”

Tserkova, F., D. Petrova, E. Pavlova, S. Stoykov, V. Mihneva, T. Hubenova, A. Zaikov, L. Hadjinikolova, D. Terziyski, A. Ivanova, M. Gevezova, V. Maximov, G. Radu., 2015. “Stock assessment of turbot (Psetta maxima) by swept area method in front of Bulgarian Black Sea coast during autumn 2014”. Project report for the National Agency of Fisheries and Aquaculture Project report for the National Agency of Fisheries and Aquaculture of Bulgaria to National Data Collection program for 2014, 56 pp.

Petrova D., E. Pavlova, S. Stoykov, V. Mihneva, D. Gerdjikov, F. Tserkova, S. Valchev, T. Hubenova, A. Zaikov, L. Hadjinikolova, A. Ivanova, M. Gevezova, G. Rusenov, V. Maximov, G. Radu., 2016. “Stock assessment of turbot (Scophthalmus maximus) by swept area method in front of Bulgarian Black Sea coast during autumn 2015”. Project report for the National Agency of Fisheries and Aquaculture of Bulgaria to National Data Collection program for 2015, 66 pp.

Klisarova D., E. Pavlova, S. Stoykov, V. Mihneva, D. Gerdjikov, F. Tserkova, S. Valchev, V. Maximov, G. Radu., 2017. “Stock assessment of turbot (Scophthalmus maximus) by swept area method in front of Bulgarian Black Sea coast during spring 2016. Project report for the National Agency of Fisheries and Aquaculture of Bulgaria to National Data Collection program for 2016, 44 pp.

Pavlova E., S. Stoykov, V. Mihneva, D. Gerdjikov, Klisarova D., S. Valchev, F. Tserkova, 2017. “Stock assessment of turbot (Scophthalmus maximus) by swept area method in front of Bulgarian Black Sea coast duringautumn 2016”. Project report for the National Agency of Fisheries and Aquaculture of Bulgaria to National Data Collection program for 2016, 36 pp.

 

Пилотно проучване за любителския риболов във водите на Черно море, чрез социологическо проучване

 

Материали и методики

Material and methods for bottom trawl survey in the Bulgarian Black Sea area

Регламенти

РЕГЛАМЕНТ 665 от 2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент 199

РЕГЛАМЕНТ 1004 от 2017 за установяване на рамка на Съюза за събиране на данни и за отмяна на Регламент 199

РЕГЛАМЕНТ 1078 от 2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент 861

РЕГЛАМЕНТ 199 от 2008 за установяване на общностна рамка за събиране на данни в сектор Рибарство

РЕГЛАМЕНТ 861 от 2006 за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на ОПОР

Решения

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1251 от 2016 за приемане на многогодишна програма на Съюза за периода 2017-2019

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1701 от 2016 за определяне на формата на работните планове за събиране на данни

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ за продължаване на националните програми през периода 2014—2016 г.

Решение на Комисията 93 от 2010 за приемане на многогодишна програма за периода 2011—2013 г.

Решение на Комисията 949 от 2008 за приемане на многогодишна програма на Общността

Национална програма и работен план

Годишни доклади

WP Bulgaria 2017-2019

WP Bulgaria 2017-2019 worksheet

IMPLEMENTING_DECISION on approving the Bulgarian work plan 2017-2019

 

Двустранни споразумения и Меморандуми за сътрудничество

Споразумение за сътрудничество с ANPA

Меморандум за сътрудничество с ИО-БАН

Меморандум за сътрудничество с ИРР

Меморандум с ИРА Пловдив

Национално законодателство

Закон за рибарството и аквакултурите